NUTRIAMERICA-VITAMIN E1000 (#20)

Made in USA

Supplement Facts
Serving Size 1 Softgel
Amount Per Serving
Amount
                                                                      % Daily Value
Vitamin E (dl-Alpha toco.)
1000 IU
1333%
 
Other Ingredients: Gelatin, glycerin, soybean oil, and purified water

 ALLERGEN WARNING: CONTAINS SOY (SOYBEAN OIL).

 WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN DO NOT USE IF SAFETY SEAL IS DAMAGED OR MISSING. STORE IN A COOL DRY PLACE.
 
These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
 
20- Vitamin-E 1000

Daily recommended dose: One softgel daily with a meal as a dietary supplement, or as directed by a health care professional.

How it works: Vitamin-E is classified as an antioxidant. Vitamin E plays an important role in the body; helps prevent oxidation of issues which can lead to health problems. Vitamin-E helps maintain a high level of oxygen in red blood cells.

Benefits: Strengthen the immune system and strengthen the circulatory system.


20-Vitamin E 1000 - Tăng Cường Hệ Thống Tuần Hoàn

Dùng 1 viên mỗi ngày.

củng cố hệ miễn dịch và tăng cường hệ thống tuần hoàn.

Vitamin E: Phân loại như một chất chống oxy hóa, vitamin E đóng một vai trò quan trọng trong cơ thể giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa của các mô có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe. Một trong những lợi ích là tác động tích cực của nó đối với quá trình oxy hóa của các axit béo không bão hòa trong màng tế bào và sự hình thành các peroxit. Bằng cách làm việc chống lại quá trình oxy hóa.

Vitamin E giúp duy trì một mức độ cao của oxy trong các hồng huyết cầu được mang đến tim và các cơ quan quan trọng khác. Chỉ cần một số lợi ích khác của nó bao gồm củng cố hệ miễn dịch và tăng cường hệ thống tuần hoàn.